Punkt i protokollet
PR
108
2017 rd
Plenum
Fredag 20.10.2017 kl. 12.59—13.32
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017. 
Senast publicerat 25-10-2017 12:38