Punkt i protokollet
PR
108
2018 rd
Plenum
Fredag 26.10.2018 kl. 13.07—13.34
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018. 
Senast publicerat 26-10-2018 15:30