Senast publicerat 01-10-2021 17:09

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

25.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.