Senast publicerat 01-10-2021 17:09

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.