Senast publicerat 01-10-2021 17:12

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 110/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.