Punkt i protokollet
PR
109
2016 rd
Plenum
Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 20/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.10.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
3 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 153 ja, 11 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
9 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 152 ja, 11 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
18 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 11 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
21 k § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej". Omröstningsresultat: 154 ja, 11 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
24 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej". Omröstningsresultat: 155 ja, 11 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
24 a § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 11 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ikraftträdandebestämmelsen. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 11 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 08-11-2016 23:10