Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 109/2016 rd Plenum Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

Regeringens propositionRP 100/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016.