Punkt i protokollet
PR
109
2016 rd
Plenum
Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016. 
Senast publicerat 08-11-2016 23:20