Senast publicerat 05-06-2021 15:07

Punkt i protokollet PR 109/2018 rd Plenum Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 98/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018.