Punkt i protokollet
PR
109
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018. 
Senast publicerat 6.11.2018 18:24