Punkt i protokollet
PR
109
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018. 
Senast publicerat 6.11.2018 18:24