Senast publicerat 05-06-2021 15:07

Punkt i protokollet PR 109/2018 rd Plenum Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 128/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018.