Punkt i protokollet
PR
109
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00
2
Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val
VAL 30/2020 rd
Val
Riksdagen valde Kai Mykkänen till medlem och Heikki Autto till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 09-09-2020 16:17