Senast publicerat 06-06-2021 13:50

Punkt i protokollet PR 109/2020 rd Plenum Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00

2.  Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 30/2020 rd
Val

Riksdagen valde Kai Mykkänen till medlem och Heikki Autto till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet.