Punkt i protokollet
PR
109
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 10-09-2020 11:25