Punkt i protokollet
PR
109
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 09-09-2020 18:10