Senast publicerat 06-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 109/2020 rd Plenum Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 102/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.