Punkt i protokollet
PR
109
2020 rd
Plenum
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00—17.19
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 09-09-2020 18:10