Senast publicerat 02-11-2021 10:55

Annan punkt i protokollet PR 11/2016 rd Plenum Fredag 19.2.2016 kl. 12.59—13.30

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.2.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 7—10/2016 rd. Av dessa är RP 9/2016 rd en proposition om en tilläggsbudget för 2016.