Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 11/2021 rd Plenum Torsdag 18.2.2021 kl. 15.59—20.24

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 2/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Ledamot Rehn-Kivi. 

Debatt
19.30 
Veronica Rehn-Kivi :

Värderade talman! Regeringens förslag att förlänga de tidsbundna restriktionerna för restauranger, barer och kaféer är nödvändigt i en situation då spridningen av covid-19-viruset på alla sätt ännu måste bromsas. Det är ändå viktigt att restaurangverksamheten kan fortsätta så lönsam och trygg som möjligt, och därför välkomnar jag det att restriktionerna inte i detta skede ytterligare gjorts strängare. 

Arvoisa puhemies! On hyvä, että ravintolatoiminta tällä lakimuutoksella voi jatkua mahdollisimman turvallisena ja kannattavana. Tässä on kyse yhteiskunnalle tärkeästä liiketoiminnasta, ja käynti ravintolassa tai kahvilassa voi olla monelle tärkeä henkireikä tai katkos tämän etätyön ja mahdollisesti yksinäisen kotonaolon aikana. Mutta nämä rajoitukset eivät yksin riitä, mikäli emme noudata myös muita annettuja suosituksia. Toivon, että rajumpiin rajoituksiin ei tarvitsisi ryhtyä vain siksi, että jotkut yksilöt eivät ota vastuuta tai jotkut ravintoloitsijat tai baarinpitäjät eivät välitä asiakkaidensa turvallisuudesta ja terveydestä. Eri alueiden aluehallintovirastojen on tässä suhteessa tehostettava valvontaansa. 

Jag hoppas att vi, då vi godkänner det här betänkandet, inte behöver ta till striktare regleringar på grund av bristande ansvarstagande gentemot varandra, vår säkerhet och hälsa, och låter framför allt matrestaurangerna fortsätta sin verksamhet. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kiviranta. 

19.32 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Koronaviruspandemian vuoksi on perusteltua jatkaa tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa ja siten ravitsemisliikkeiden hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja asiakkaiden riittävän etäisyyden ylläpitämistä. Voimassaoloa jatketaan nyt kesäkuun loppuun. Mutta kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksimielisessä mietinnössään talousvaliokunnan tavoin korostanut, rajoituksia tulee purkaa heti tartuntatilanteen niin salliessa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan jatkossakin säätää ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajoista sekä asettaa niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevia rajoituksia. Tässä kohtaa on käytettävä hyvää harkintaa, sillä ravintola-ala työllistää suuren määrän ihmisiä maassamme. Kyseessä on merkittävä elinkeino ja työllistäjä, joka on jo joutunut kärsimään hyvin paljon koronaviruspandemiasta. Rajoitusten tulisi olla korostetun alueellisia ja pohjautua todelliseen tartuntatilanteeseen. Alueelliset erot koronaviruksen leviämisen suhteen ovat suuria. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on yli puolittunut joulun jälkeen, ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vuoden 2020 toukokuun jälkeen pysynyt jatkuvasti varsin pienenä. Rokotettujen määrä riskiryhmissä myös kasvaa koko ajan, ja epidemia on jo nyt hoivakodeissa rokotteiden ansiosta kutakuinkin hiipunut. 

Arvoisa puhemies! Täytyy muistaa, ettei rajoituksia etenkään nuorten keskuudessa välttämättä noudateta kuuliaisesti, jos niitä ei koeta aiheellisiksi. Tällöin ravitsemisliikkeissä normaalisti tapahtuvat kokoontumiset siirtyvät valvomattomiin sisätiloihin, käytännössä koteihin, joissa ilmastointi ja turvallisuus ovat ravitsemisliikkeisiin nähden selvästi heikompia. Näin epidemia jatkaa leviämistään, mutta samalla myös järjestyshäiriöt ja muut lieveilmiöt, kuten häiriöt naapurustolle, kasvavat ja ravintola-alan ahdinko lisääntyy, samoin kuin lomautukset ja työttömyys. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Junnila. 

19.34 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa rouva puhemies! Varmasti nyt korona-aikaan kaikki tekevät parhaansa, että epidemia saataisiin aisoihin. Tänäänkin ilmeisesti hallitus on pohtinut erilaisia rajoitustoimia yökerhoihin ja tämänkaltaisiin toimijoihin, myös ravintoloihin täällä Uudellamaalla. 

Täytyy kuitenkin tässä yhteydessä ottaa viestintä jälleen esiin. Nimittäin lehtien palstoilla tänäänkin sosiaali‑ ja terveysministeriön Tuominen on käynyt keskustelua THL:n vastaavien ihmisten kanssa. THL:hän on esittänyt nyt, että ravintolat pitäisi tyystin panna säppiin. Käsitykseni mukaan — ja myös sosiaali‑ ja terveysministeriön julkiset vastaukset ovat sellaisia — tähän ei ole kuitenkaan mitään säädöspohjaa edes olemassa. Kun näitä väliaikaisiakin lakimuutoksia nyt ajetaan, niin yksi asia, mihin toivon parannusta, on viestintä näiden julkisten virastojen toimesta, niin että puhuttaisiin kuitenkin yhdellä suulla eikä olisi niin, että THL ja STM joko eivät ole tietoisia toistensa kannoista keskeisissä asioissa tai jopa ovat sitten eri mieltä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kettunen. 

19.36 
Tuomas Kettunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! On tärkeää, että näitä päätöksiä rajoittamistoiminnasta voidaan tehdä alueellisen ja paikallisen tautitilanteen mukaan, jolloin rajoitustoiminta on mahdollisimman tarkkaan harkittua, oikein kohdistuvaa ja haittaa mahdollisimman vähän ihmisten elämää ja aiheuttaisi sitten mahdollisimman vähän taloudellisia menetyksiä näille ravitsemusliikkeitten omistajille ja yrittäjille. 

Haluan vielä kerran tuoda tässä huomioon tämän epäkohdan: Kun tuolla pohjoisessa Suomessa on kaksi maakuntaa, on Kainuun maakunta ja Pohjois-Savo, niin jos Kainuun maakunnassa ravintolat menevät kello 22 kiinni, kun tautitilanne ei ole niin vakava kuin Pohjois-Savossa, mutta Pohjois-Savossa ravintolat menevät kello 24 kiinni, niin olisiko tässä vielä kerran syytä pohtia sitä, että jos tautitilanteet ovat suht samat molempien maakuntien osalta, niin miksi toisessa maakunnassa sitten ravintolat saavat olla pitempään auki? Totta kai pitää mennä aina terveys edellä, mutta tämä on herättänyt suurta keskustelua tuolla maakunnissa, varsinkin sieltä Kainuun puolelta, kun ravitsemusliikkeet pitää laittaa aikaisemmin kiinni. On totta, että sitä myyntiä tehdään huomattavasti siinä 22—24, mikä pitää sitten huolen siitä, että nämä yritykset pysyvät pystyssä. Tämän, puhemies, halusin tuoda vielä kerran esille. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.