Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

Regeringens propositionRP 100/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 100/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.