Punkt i protokollet
PR
110
2016 rd
Plenum
Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 100/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-11-2016 21:48