Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Regeringens propositionRP 104/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 104/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.