Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial

Regeringens propositionRP 126/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 126/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.