Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 144/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 144/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.