Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 123/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 123/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.