Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 141/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.