Senast publicerat 04-06-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 115/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—22 i proposition RP 115/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 23 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.