Senast publicerat 04-06-2021 21:49

Punkt i protokollet PR 110/2016 rd Plenum Tisdag 8.11.2016 kl. 13.59—21.55

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 170/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.