Punkt i protokollet
PR
110
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 15/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
16.26
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on laatinut mietinnön hallituksen esityksestä, jonka mukaan alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin keskimäärin 2,5 prosenttia ja viinien valmisteveroa huomattavasti keskimääräistä enemmän eli 3,7 prosenttia. Viiniä koskeva, muita juomaryhmiä korkeampi veronkorotus perustellaan sillä, että sillä pienennettäisiin nykyistä veroeroa viinin ja muiden mietojen juomien välillä. Keskimäärin alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat noin prosentin, ja tämä tuottaisi alkoholiveroa valtiolle lisää vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa. 
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana. Tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 165/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 3.12.2018 14:06