Senast publicerat 05-06-2021 15:07

Punkt i protokollet PR 110/2018 rd Plenum Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

Regeringens propositionRP 156/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.