Punkt i protokollet
PR
110
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 12/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
27 § 
Talman Paula Risikko
Sirpa Paatero har understödd av Matti Semi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Sirpa Paateros förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 73 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
59 § 
Talman Paula Risikko
Sirpa Paatero har understödd av Matti Semi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Sirpa Paateros förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 73 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 64/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 08-11-2018 10:06