Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 110/2020 rd Plenum Torsdag 10.9.2020 kl. 16.00—17.29

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 117/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.9.2020.