Senast publicerat 06-10-2021 20:03

Punkt i protokollet PR 110/2021 rd Plenum Onsdag 6.10.2021 kl. 13.59—18.12

10.  Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå

BerättelseB 9/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.