Senast publicerat 04-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 111/2016 rd Plenum Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41

14.  Lagmotion med förslag om upphävande av lagen om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

LagmotionLM 78/2016 rdKrista Mikkonen gröna m.fl. 
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 

Debatt
19.11 
Krista Mikkonen vihr 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! En ollut ihan varma siitä, mikä tämä käytäntö on ollut, onko näitä lakialoitteita ollut tapana tässä kohdin enää sen kummemmin esitellä, mutta kun ehdin varata tuon puheenvuoron, niin ehkä nyt sitten ihan lyhyesti totean, että tämähän on yksi näistä yliopistoihin kohdistuvista leikkauksista, jotka kohdistuvat sekä Helsingin yliopistoon että Itä-Suomen yliopistoon. Näissä suurissa koulutusleikkauksissa, vaikka tämä summa sinänsä ei ole kuin reilu 31 miljoonaa, tällä on tietysti siinä kaikessa kokonaisuudessa iso merkitys, varsinkin Helsingin yliopiston osalta, johon kohdistuu hyvinkin myös suhteellisesti aika iso osuus näistä yliopistoon kohdistuvista leikkauksista tätä kautta. Tällä esityksellä me haluamme jatkaa sitä linjaa, kun vihreä eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissaan torjuu kaikki koulutukseen kohdistuvat leikkaukset. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.