Punkt i protokollet
PR
111
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41
41
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Senast publicerat 09-11-2016 21:08