Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 111/2016 rd Plenum Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41

42.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 16/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.