Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 111/2016 rd Plenum Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41

45.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.