Punkt i protokollet
PR
111
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41
49
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Senast publicerat 09-11-2016 21:24