Punkt i protokollet
PR
111
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41
50
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Senast publicerat 09-11-2016 21:26