Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 111/2016 rd Plenum Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41

52.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.