Senast publicerat 05-06-2021 00:31

Punkt i protokollet PR 112/2016 rd Plenum Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2016 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 13/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Vi inleder den allmänna debatten. Utskottets ordförande Hassi. 

Debatt
20.57 
Satu Hassi vihr 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä on melko yksinkertaisesta asiasta kysymys. Hallitus esittää rajattavaksi asuntoihin liittyviä korjausavustuksia siten, että ne keskitettäisiin asioihin, jotka liittyvät asuntojen esteettömyyteen eli siihen, että huonokuntoisemmatkin ihmiset ja vanhat ihmiset pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan kotona. Nämä ovat sinänsä ihan hyviä tavoitteita. Valiokunta pitää hyvänä sitä, että uudessa avustusjärjestelmässä siirrytään niin sanottuun jatkuvaan hakuun, ja myös sitä, että avustusten myöntäminen siirretään kunnilta ARAlle. 

Tähän esitykseen liittyy kuitenkin myös ongelma, johon valiokunta on kiinnittänyt huomiota sekä mietinnössä että sitten vielä vahvemmin siihen jätetyssä vastalauseessa, jonka allekirjoittajista olen itsekin yksi. Nimittäin tässä samalla lakkautetaan asuntojen energia-avustukset ja niin sanotut terveyshaitta-avustukset. Valiokunta kokonaisuutena katsoo, että jokin järjestelmä pitäisi olla, jos ei se, mikä on ollut ennen, niin kuitenkin jokin järjestelmä pitäisi kehitellä siihen, että voitaisiin avustaa vaikeimmassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka ovat sairastuneet kotinsa homevauriosta ja kosteusvaurioista ja joutuneet tilanteeseen, jossa eivät oikeastaan pysty asumaan kotonaan mutta eivät sitä kotia voi myydäkään, kun sen arvo on romahtanut. Nämä ovat hyvin vaikeita tapauksia, ja jokin järjestelmä heille pitäisi olla. Tässä on ilmeisesti kysymys myös vähän ympäristöministeriön ja sosiaali‑ ja terveysministeriön välisestä pallottelusta, mutta kaiken kaikkiaan joku ratkaisu tähän asiaan pitäisi löytää. 

Vastalauseessa kiinnitetään huomiota (Puhemies koputtaa) myöskin siihen, että energia-avustusjärjestelmää tarvitaan jatkossakin. 

20.59 
Riitta Myller sd :

Arvoisa puhemies! Juuri näin kuin valiokunnan puheenjohtaja esitteli, tässä on kahdesta asiasta kysymys. Aikaisempi korjaus‑, energia‑ ja terveyshaitta-avustus lakkautetaan, ja jäljelle jää korjausavustus. Hyvä näin. Sillä edistetään vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumista, hissirakentamista, esteettömyyttä ja näin poispäin, ja tiedämme, että se on varsin tärkeä asia.  

Ongelma on tosiaan se, että osa niistä avustuksista, joita tällä hetkellä on ollut, poistuu eli tämä terveyshaitta-avustus ja energia-avustus. Tässä vastalauseessa, jonka sosialidemokraatit ja vihreät ovat tehneet, esitetään lausumaa siihen, kun tuo terveyshaitta-avustus poistuu ja näillä ihmisillä on edelleen se ongelma, että he ovat sairastuneet, mutta ei käytännöllisesti katsoen paikkaa, missä asua. Tähänkin saakka se on ollut muutamia kymmeniä henkilöitä ja perheitä, jotka ovat tätä avustusta saaneet, mutta se on ollut heille hyvin tärkeää ja myöskin psyykkisesti tärkeää, koska silloin, kun ihminen sairastuu, ollaan niin vaikeassa tilanteessa, että pienikin kädenojennus auttaa myös tähän tervehtymiseen.  

Eli tämä lausumaehdotus kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi poistettavaksi esitettävien terveyshaitta‑ ja energia-avustusten kehittämiseen tähtäävän valmistelutyön niin, että laki uudistetuista terveyshaitta‑ ja energia-avustuksista tulee voimaan samaan aikaan käsittelyssä olevan esityksen kanssa." 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.