Punkt i protokollet
PR
112
2016 rd
Plenum
Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 90/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 11.11.2016 10:08