Punkt i protokollet
PR
112
2016 rd
Plenum
Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26
21
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—2 i proposition RP 167/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11-11-2016 10:10