Punkt i protokollet
PR
112
2017 rd
Plenum
Fredag 27.10.2017 kl. 13.00—13.31
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 252/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 7 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Punkt i protokollet
PR
112
2017 rd
Plenum
Fredag 27.10.2017 kl. 13.00—13.31
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ till och organiseringen av häktning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 252/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 7 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-10-2019 13:42