Punkt i protokollet
PR
112
2018 rd
Plenum
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00—13.34
11
Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018. 
Punkt i protokollet
PR
112
2018 rd
Plenum
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00—13.34
11
Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018. 
Senast publicerat 15-01-2020 16:36