Punkt i protokollet
PR
112
2018 rd
Plenum
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00—13.34
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018. 
Senast publicerat 09-11-2018 15:33