Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 112/2020 rd Plenum Tisdag 15.9.2020 kl. 14.01—16.41

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 117/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.