Senast publicerat 08-10-2021 15:00

Punkt i protokollet PR 112/2021 rd Plenum Fredag 8.10.2021 kl. 12.59—13.31

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 113/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021.