Senast publicerat 08-10-2021 15:12

Punkt i protokollet PR 112/2021 rd Plenum Fredag 8.10.2021 kl. 12.59—13.31

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottet betänkande FvUB 12/2021 rd beslut om konventionen och uppsägningen av konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände Europarådets konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd. Riksdagen godkände uppsägningen av den europeiska konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 45/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och uppsägningen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.