Punkt i protokollet
PR
113
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.11.2017 kl. 14.00—17.16
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 7.11.2017 17:30