Punkt i protokollet
PR
113
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.11.2017 kl. 14.00—17.16
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 07-11-2017 17:20