Punkt i protokollet
PR
113
2018 rd
Plenum
Tisdag 13.11.2018 kl. 14.01—18.14
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 111/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13.11.2018 19:42