Senast publicerat 05-06-2021 15:01

Punkt i protokollet PR 113/2018 rd Plenum Tisdag 13.11.2018 kl. 14.01—18.14

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 128/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.