Senast publicerat 21-12-2021 15:33

Punkt i protokollet PR 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.04—17.59

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet i plenum den 8.10.2021. 

Debatten fortsätter. — Ledamot Niikko, var så god. 

Debatt
16.19 
Mika Niikko ps :

Arvoisa puhemies! Kävimme perjantaina keskustelua tästä hallituksen esityksestä työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta. Tällöin kävi ilmi, että tässä lakiesityksessä ikävä kyllä myös tehdään heikennyksiä leskeneläkkeen saamiseen. Kyseessä on hallitukselta esitys, jossa leskeneläkettä rajoitettaisiin kymmeneen vuoteen, ja tämä on huolestuttavaa.  

Uskon kuitenkin, että jos hallituksella on hyvää tahtoa, hallitus haluaa turvata sen, ettei leskeneläkettä saavien henkilöiden, joiden etuuksia heikennetään, asema huonone. Perjantaina kun keskusteltiin, oli menossa Vanhustenviikko, ja Vanhustenviikollahan on tarkoitus kiinnittää huomiota vanhenemiseen ja siinä oleviin erilaisiin haasteisiin, kuten taloudelliseen toimeliaisuuteen ja taloudelliseen pärjäämiseen.  

Tämän johdosta, jotta leskeneläkettä saavien etuudet eivät tosiasiassa heikkenisi niin paljon, että tulisi eläkeläisköyhyyttä lisää, esitän seuraavanlaista lausumaa, johon toivon, että myös hallituksen jäsenet yhtyvät. Kutakuinkin tämä sama ajatus löytyy suoraan sieltä mietinnöstä. Se lausuma menisi näin: ”Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia eläkeläisköyhyyden kehitykseen seurataan muun muassa leskeneläkkeeseen tehdyn määräajan lyhennyksen osalta.” — Kiitoksia.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Vähämäki, olkaa hyvä.  

16.20 
Ville Vähämäki ps :

Kunnioitettu puhemies! Niin, aivan totta, viime viikolla oli eläkeläisten Vanhustenviikko. Eläkeläisköyhyys ei saa Suomessa kasvaa, ja uhkana on toki, että hallituksen toimilla ja yleisellä palkkakehityksellä, inflaatiolla ja muun muassa sähkön ja lämmön hintojen nousulla eläkeläisten ostovoima heikkenee. Haluan siis kannattaa edustaja Niikon tekemää lausumaehdotusta. 

Nyt sitten viime viikolla taidettiin myöskin keskustella suullisella kyselytunnilla siitä, kuinka he muissa maissa — muun muassa taisi olla Italia ja Espanja — tästä elpymis- ja palautumistukivälineestä tukevat kansalaistensa sähkölaskuja ja avustavat näihin kustannuksiin osallistumisessa. Ja nyt sitten viime viikolla ei saatu oikein selvää vastausta siihen, että mitenkäs Suomessa, tuetaanko Suomessa elpymis- ja palautumistukivälineestä eläkeläisiä ja pienituloisia ja heidän kasvavia sähkölaskujaan, ja jos ei tueta, niin miksi ei tueta? 

Niin että kyllä tämä eläkeläisköyhyys on vakava asia, mihinkä pitäisi kiinnittää joka viikko huomiota eikä vain Vanhustenviikolla. Haluaisin, että tästä syntyisi jonkinlaista keskustelua. Löytyykö hallituspuolueista ketään vastaamaan tähän elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaan kysymykseen? 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Lindén, olkaa hyvä. 

16.22 
Aki Lindén sd :

Arvoisa herra puhemies! En ajatellut kyllä tähän Vähämäen kysymykseen vastata, vaan kiinnitän huomiota siihen, että kun tämä sama laki oli ensimmäisessä käsittelyssä, niin syntyi myös pienimuotoinen keskustelu, aika vilkaskin keskustelu. Silloinkin siinä yhteydessä totesin, että tämä nyt käsillä oleva esityshän oli tällainen tyypillinen, joka oli kolmikantaneuvotteluissa, ja siellä sitten osapuolet hyväksyivät tämän. Tähän liittyy nimenomaan tulevaisuudessa nuorten leskien aseman heikennystä verrattuna siihen, mikä se on ollut aikaisemmin, mutta toisaalta tämä sisältää myös uusia parannuksia esimerkiksi orpojen asemaan ja eräitä muitakin. 

Eli kokonaisuutena tämä ei ole huononnus lakiin missään nimessä. Tuskin se olisi työmarkkinajärjestöjen, ainakaan sitten työntekijäosapuolen, hyväksymistä sellaisena saanutkaan. 

Nyt sitten tähän keskusteluun elpymisvälineestä en tässä yhteydessä lähde. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.